تماس با پشتیبانی و راهنمایی خرید
کلیک کنید

⚠️ در صورت اشتباه وارد کردن لینک مسئولیت آن بر عهده کاربر است و حتی اگر سرور سفارش را تکمیل شده بزند هزینه برگشت داده نمی شود 

⚠️ برای هر سفارش تا مدت گفته شده در توضیحات سفارش باید صبر کرد 

⚠️ هزینه واریز شده در سایت قابل برگشت نیست و فقط در کیف پول  وجود دارد و قابل استفاده است 

⚠️ ارسال پیام توهین آمیز به پشتیبانی باعث بسته شدن حساب کاربر در سایت می شود