فالوور ابزار

خرید کامنت با متن دلخواه

خانه خرید کامنت با متن دلخواه

خرید کامنت با متن دلخواه

توجه: قبل از خرید وضعیت اکانت اینستاگرام خود را در حالت عمومی Public قرار دهید و تا تحویل کامل بسته خریداری شده تغییر وضعیت ندهید.

  • Please enter a number from ۴۰ to ۱۰۰۰.
    تعداد کامنت برای سفارش را وارد کنید
  • متن کامنت های که میخوان ارسال شود را بنویسید (با ، جدا کنید )
  • لینک پست شما
  • ۰ ریال
keyboard_arrow_up