فالوور ابزار

خرید نظرسنجی استوری

خانه خرید نظرسنجی استوری

خرید نظرسنجی استوری اینستاگرام

توجه: قبل از خرید وضعیت اکانت اینستاگرام خود را در حالت عمومی Public قرار دهید و تا تحویل کامل بسته خریداری شده تغییر وضعیت ندهید.

  • Please enter a number from ۴۰ to ۱۰۰۰.
    تعداد رای برای سفارش را وارد کنید توجه : فاصله بین هر بار سفارش رای استوری ۴۰ دقیقه است
  • گزینه ای که قصد افزایش رای آن را دارید
  • لینک پست شما
  • ۰ ریال
keyboard_arrow_up